ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1 Δεν θα πουλήσουμε ή θα παραδώσουμε αλκοόλ σε κανέναν που είναι ή φαίνεται να είναι κάτω των 18 ετών. Με την παραγγελία επιβεβαιώνετε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών και διατηρούμε το δικαίωμα να μην παραδώσουμε εάν δεν είμαστε σίγουροι για αυτό.

1.2 Σε περίπτωση που ένα προϊόν δεν είναι διαθέσιμο κατά την υποβολή της παραγγελίας σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να κανονίσουμε την αντικατάσταση ή άλλη ρύθμιση για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

1.3 Η υποβολή παραγγελίας οπουδήποτε στον ιστότοπό μας δεν αποτελεί σύμβαση, η οποία πραγματοποιείται μόνο όταν δεχόμαστε την παραγγελία σας και διεκπεραιώνετε την πληρωμή.

1.4 Διατηρούμε το δικαίωμα να μην αποδεχτούμε οποιαδήποτε παραγγελία.

1.5 Όλα τα προϊόντα προσφέρονται βάσει διαθεσιμότητας.

1.6 Έχουμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε από την ιστοσελίδα μας προϊόντα ανά πάσα στιγμή.

2.1 Για παραγγελίες όλων των ειδών, το παράθυρο παράδοσης θα επιβεβαιωθεί κατά τη διάρκεια του checkout. Θα κάνουμε ό, τι μπορούμε για να ανταποκριθούμε σε αυτό το χρονικό πλαίσιο, ωστόσο δεν δεχόμαστε καμία ευθύνη για εμπορεύματα που δεν φτάνουν σε αυτό το παράθυρο λόγω περιστάσεων που θεωρούμε ότι είναι πέρα από τον έλεγχό μας.

2.2 Για παραδόσεις χρησιμοποιούμε ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα, ή εταιρείες μεταφορών. Η εταιρεία μεταφορών (courier) θα προσπαθήσει να παραδώσει αντικείμενα μόνο τρεις φορές μετά την οποία θα επιστραφούν στο κατάστημα Buywine. Σε αυτήν την περίπτωση ή εάν τα αντικείμενα επιστραφούν σε εμάς λόγω εσφαλμένης ή ελλιπούς διεύθυνσης παράδοσης που έχετε δώσει, διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβιβάσουμε το κόστος της παράδοσης.

2.3 Οι χρόνοι διέλευσης διαφέρουν ανάλογα με την υπηρεσία και τον προορισμό. Για παραγγελίες εκτός Αττικής, οι χρόνοι παράδοσης διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία.

2.4 Τυχόν τοπικοί ειδικοί φόροι κατανάλωσης και φόροι αποτελούν ευθύνη του πελάτη. Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε άλλες επιβαρύνσεις επιβληθούν από τα τοπικά τελωνεία. Η τοπική σας τελωνειακή αρχή ενδέχεται να απαιτήσει συγκεκριμένα έγγραφα, πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα που να επιτρέπουν τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων. Η προετοιμασία / προμήθεια των εγγράφων είναι αποκλειστικά ευθύνη του πελάτη. Τυχόν καθυστερήσεις που σχετίζονται με τις ενέργειες των τοπικών τελωνείων δεν θα είναι ευθύνη του Buywine.gr

2.5 Η παράδοση θα θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν η παραγγελία παραδοθεί σε εσάς ή σε τρίτο πρόσωπο ορισμένο από εσάς και θα αποδεικνύεται από το αποδεικτικό παραλαβής της παραγγελίας στο οποίο θα έχει τεθεί η υπογραφή η δική σας ή του τρίτου ορισμένου από εσάς προσώπου.

2.6 Σε περίπτωση που επέλθει ανωτέρα βία (π.χ. πυρκαγιά, καταιγίδα, σεισμός, άλλη φυσική καταστροφή κ.λ.π.) ή μη κανονική λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων, δεν φέρουμε καμία ευθύνη από την μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από την παρούσα. Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων μας αναστέλλεται για όλη τη χρονική περίοδο που διαρκεί η ανωτέρα βία. Σας διαβεβαιώνουμε όμως ότι θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας παρά το γεγονός της ανωτέρας βίας.

2.7 Αν δεν επιδιώξουμε από την μεριά μας την εκπλήρωση κάποιας υποχρέωσής σας που απορρέει από την παρούσα, αυτό σε καμία περίπτωση δεν συνιστά παραίτησή μας ή περιορισμό των δικαιωμάτων μας. Εσείς θα πρέπει άμεσα να συμμορφωθείτε στις υποχρεώσεις σας.

3.1 Όλες οι τιμές που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

3.2 Παρόλο που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι όλες οι πληροφορίες τιμολόγησης σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ακριβείς, περιστασιακά μπορεί να προκύψει σφάλμα και τα αγαθά ενδέχεται να έχουν χαμηλή τιμή. Εάν ανακαλύψουμε ένα σφάλμα τιμολόγησης, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια: είτε θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και θα σας ρωτήσουμε εάν θέλετε να ακυρώσετε την παραγγελία σας ή να συνεχίσετε με την παραγγελία στη σωστή τιμή. ή να σας ειδοποιήσουμε ότι ακυρώσαμε την παραγγελία σας. Δεν θα είμαστε υποχρεωμένοι να προμηθεύουμε αγαθά σε λανθασμένη τιμή.

3.3 Διατηρούμε το δικαίωμα να προσαρμόσουμε τις τιμές, τις προσφορές, τα αγαθά και τις προδιαγραφές των αγαθών κατά τη διακριτική μας ευχέρεια ανά πάσα στιγμή προτού αποδεχτούμε την παραγγελία σας. Όπου μια ημερομηνία λήξης καθορίζεται σε οποιαδήποτε προσφορά στον ιστότοπο, προορίζεται μόνο ως οδηγός. Το Buywine.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές ανά πάσα στιγμή.

4.1 Θα παρέχουμε πλήρη επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση για τυχόν κρασιά που είναι ελαττωματικά. Αυτό δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας.

4.2 Μπορεί να απαιτήσουμε την επιστροφή ελαττωματικών φιαλών. Θα το κανονίσουμε όποτε είναι απαραίτητο για την εξυπηρέτησή σας.

5.1 Σε περίπτωση καταγγελίας στείλτε email στο info@buywine.gr δίνοντας όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες. Όλα τα παράπονα θα αναγνωριστούν εντός 48 ωρών και μπορείτε να αναμένετε πλήρη επίλυση του παραπόνου σας εντός 72 ωρών. Θα ενημερωθείτε εάν υπάρχει καθυστέρηση πέρα από αυτό. Κάθε παράπονο θα θεωρείται εμπιστευτικό και θα παρακολουθείται από έναν ανώτερο διευθυντή.

6.1 Για τους σκοπούς της πρόληψης ή της ανίχνευσης αδικημάτων ή / και της σύλληψης ή δίωξης των παραβατών, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες συλλέγουμε με την Αστυνομία, άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή αντιπροσωπευτικούς φορείς σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Οι πληροφορίες που κοινοποιούνται με αυτόν τον τρόπο δεν θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς μάρκετινγκ.

7.1 Οι χρήστες αυτής της ιστοσελίδας μπορούν να δημοσιεύσουν κριτικές, σχόλια και άλλο περιεχόμενο. Αυτό το δικαίωμα επεκτείνεται υπό την προϋπόθεση ότι το περιεχόμενο δεν είναι παράνομο, άσεμνο, καταχρηστικό, απειλητικό, δυσφημιστικό, διεισδυτικό στην ιδιωτική ζωή, παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ή αλλιώς ζημιογόνο για τρίτα μέρη, ή απαράδεκτο. Συγκεκριμένα, το περιεχόμενο δεν πρέπει να περιλαμβάνει ιούς λογισμικού, πολιτικές εκστρατείες, εμπορική πρόσκληση, αλυσίδες επιστολών ή μαζικές αποστολές.

7.2 Δεν επιτρέπεται η χρήση ψευδούς διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε ατόμου ή οντότητας ή με άλλο τρόπο παραπλανητική ως προς την προέλευση οποιουδήποτε περιεχομένου.

7.3 Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να αφαιρέσουμε ή να επεξεργαστούμε οποιοδήποτε περιεχόμενο.

7.4 Εάν δημοσιεύετε περιεχόμενο ή υποβάλλετε υλικό, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά:
Παραχωρήστε στο buywine.gr και τις συνδεδεμένες εταιρείες του ένα μη αποκλειστικό, χωρίς δικαιώματα εκμετάλλευσης και πλήρως αδειοδοτημένο δικαίωμα χρήσης, αναπαραγωγής, δημοσίευσης, τροποποίησης, προσαρμογής, μετάφρασης, διανομής, δημιουργίας παράγωγων έργων από και εμφάνιση τέτοιου περιεχομένου σε όλο τον κόσμο σε οποιαδήποτε μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ.

Παραχωρήστε στο Buywine.gr και στις θυγατρικές του και στους υπο-δικαιοδόχους του το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε το όνομα που υποβάλετε σε σχέση με τέτοιο περιεχόμενο, εάν το επιθυμείτε.

Συμφωνείτε ότι τα δικαιώματα που παραχωρείτε παραπάνω είναι αμετάκλητα κατά την περίοδο προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σας που σχετίζονται με τέτοιο περιεχόμενο και υλικό. Συμφωνείτε να παραιτηθείτε από το δικαίωμά σας να αναγνωριστείτε ως συντάκτης αυτού του περιεχομένου και το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε σε υποτιμητική μεταχείριση αυτού του περιεχομένου.

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε κάτοχος ή ελέγχετε με άλλο τρόπο όλα τα δικαιώματα του περιεχομένου που δημοσιεύετε και ότι, κατά την ημερομηνία υποβολής του περιεχομένου ή του υλικού στο κατάστημα Buywine, το περιεχόμενο και το υλικό είναι ακριβές. Η χρήση του περιεχομένου και του υλικού που παρέχετε δεν παραβιάζει τις πολιτικές ή τις οδηγίες του Buywine.gr και δεν θα προκαλέσει ζημία σε οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα (συμπεριλαμβανομένου ότι το περιεχόμενο ή το υλικό δεν είναι δυσφημιστικό). Συμφωνείτε να αποζημιώσετε το Buywine.gr και τις θυγατρικές του για όλες τις αξιώσεις τρίτων έναντι του Buywine.gr ή των θυγατρικών του που προκύπτουν από ή σε σχέση με παραβίαση οποιασδήποτε από αυτές τις εγγυήσεις.

Όλες οι φωτογραφίες των προϊόντων στο κατάστημα buywine λαμβάνονται από ανοιχτά προϊόντα και προορίζονται για ενημερωτικούς σκοπούς. Οι παραγγελίες πρέπει να σχετίζονται με περιθωριοποίηση προϊόντων, αλλά όχι με εικόνες και φωτογραφίες, καθώς ενδέχεται να εμφανιστούν διαφορές.

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ